suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vårdnad om barn

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Om barnet föds i ett äktenskap, är bägge föräldrarna tillsammans barnets vårdnadshavare. Om barnet föds utom äktenskap är barnets mor vårdnadshavare, ifall avtal inte gjorts om gemensam vårdnad. Om föräldrarna skiljer sig eller om barnets faderskap har erkänts, bör föräldrarna komma överens om arrangerandet av vårdnaden.

Barnets juridiska vårdnadsformer är gemensam eller ensam vårdnad.

Oavsett v ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ni kan som par söka medling i familjefrågor i konfliktsituationer, när ni överväger skilsmässa eller redan har fattat beslut om det. Medling kan tillämpas även efter separationen till exempel för att utreda meningsskiljaktigheter om barnet.

Om du lever i ett äktenskap, samboförhållande eller registrerat partnerskap har du och din familj rätt till medling. Medlingen är konfidentiell och frivillig.

Medlarna är personer med sakkunskap om familjerådgivning, familjerätt eller barnskydd som har näringstillstånd. Medling vid familjefrågor ordnas av socialnämnden på egen hand eller i samarbete med exempelvis sammanslutningar, företag, stiftelser eller andra yrkeskunniga aktörer.

Servicen tillhandahålls av

Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Ansvarig för tjänsten

Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 3.8.2020