suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vårdarmottagning på hälsostationen

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Du får en tid till vårdarmottagningen genom att kontakta din egen hälsostation. Du kan kontakta hälsostationen genom att fylla i en symtombedömning i Omaolo, via Maisa eller per telefon.

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 26.3.2023