suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Vård på institution inom socialvården för äldre

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Vård på institution för äldre Sibbobor är avsedd för personer som är i behov av långtidsvård men som inte är i behov av akut sjukhusvård och vars vård inte är möjligt eller ändamålsenligt att ordna i det egna hemmet.

Vår på institution inom socialvården för äldre erbjuds av Regnbågens enhet i Sibbo.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 sva ...

Gör så här

Du får tilläggsuppgifter och ansökningsdirektiv av servicehandledning för äldre.

För vem och på vilka villkor

Beslut om vård på institution för äldre fattas angelägenhetsordning utgånde från vårdbehovet. Innan beslutet fattas gör en bedömning av vårdbehovet och funktionsförmågan. Besluten fattas i en mångprofessionell serviceledningsgrupp och den äldres och anhörigas önskemål tas i beaktande i mån av möjligheter.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vården av äldre eller handikappade personer eller personer som på grund av andra orsaker är i behov av vård och omsorg kan ordnas på en institution, om det är motiverat med tanke på hans eller hennes hälsa och säkerhet. Institutionsvård på ett vårdhem eller en annan enhet inom socialvården kan vara kortvarigt eller fortlöpande. Vården kan ges på deltid eller dygnet runt.

Vård på institution av handikappade ska bygga på medicinska och sociala skäl, inte på till exempel den stora mängden tjänster personen behöver. Personens egen åsikt ska beaktas i alla frågor.

För en person som bor på institution ska ordnas sådan rehabilitering, vård och omsorg som behövs med tanke på hans eller hennes behov. Man ska även sträva efter att ordna för personen en trygg, hemlik och stimulerande livsmiljö. För klienten utses en egen kontaktperson som ansvarar för genomförandet av den individuella vården.

Institutionsvård ordnas av både offentliga och privata serviceproducenter.

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 1.12.2022