suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Vård på bäddavdelning

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

På bäddavdelningen vid Sjundeå kommuns hälsovårdscentral erbjuds akutvård för de vuxenpatienter som överförs från specialsjukvården och som har behov av avdelningsvård. När hälsovårdscentralen är stängd kan man vid bäddavdelningen behandla dagspatienter enligt den separata behandlingsplanen. På bäddavdelningen vid Sjundeå hälsovårdscentral görs olika bedömningar som hänför sig till funktionsförmågans olika delområden, hjälpredskap och till behovet av fortsatt vård. Under vårdperioden bedömer man de faktorer som inverkar på boendet hemma, så som funkitonsförmågan, hygienen, näringen och läkemedelsbehandlingen. Det dagliga vårdarbetet genomförs med en rehabiliterande inställning till arbetet, individuellt med beaktande av klientens egna resurser. På bäddavdelningen vid Sjundeå hälsovårdscentral vårdas även patienter som har behov av kort- och långvarig vård vid institution. På bäddavdelningen ordnas vårdperioder för de som närståendevårdas under närståendevårdarnas lagenliga ledigheter.

Broschyr över intervallvård

För vem och på vilka villkor

Man kommer till bäddavdelningen vid Sjundeå hälsovårdscentral med remiss via specialsjukvården eller hälsovårdscentralläkaren.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgifterna fastställs årligen i dokumentet "Grundtrygghetsavdelningens avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar".

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSjundeå kommun
Ansvarig för tjänstenSjundeå kommun
Område Sjundeå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 3.3.2020