suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Vård av intellektuellt funktionshindrade

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

I verksamheten betonas planering och uppföljning av rehabilitering för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Dessutom betonas tidig rehabilitering och stöd för familjen. Det långsiktiga målet för arbetet är ett vuxenliv som är så självständigt som möjligt. Livet ska i så hög grad som möjligt basera sig på egna val. En annan tyngdpunkt är att hjälpa vid kriser samt vid problem i ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 25.3.2022