suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Vapen som tillhör dödsbo.

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Enligt skjutvapenlagen ska den i vars besittning dödsboets egendom är omedelbart ta skjutvapnet, vapendelen, patronerna och de särskilt farliga projektilerna i sin besittning då innehavaren av ett tillstånd avlider. Inom sex månader efter tillståndshavarens död måste ett vapentillstånd skaffas för dessa. Vapnen kan också deaktiveras eller överlåtas till staten utan ersättning.

Gör så här

Efter att skjutvapentillståndsinnehavaren avlidit lönar det sig för den person som besitter dödsboets egendom att så snabbt som möjligt kontakta polisens tillståndsförvaltning för att reda ut skjutvapentillståndsfrågorna.

För vem och på vilka villkor

Då innehavaren av ett tillstånd som berättigar till innehav av ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler har avlidit ska den i vars besittning dödsboets egendom är omedelbart ta skjutvapnet, vapendelen, patronerna och de särskilt farliga projektilerna i sin besittning. Personen har rätt att förvara och av godtagbara skäl även transportera ovan nämnda föremål under en tid av sex månader efter tillståndshavarens död. Inom denna tid ska personen:

1) utverka ett tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapnet, vapendelen, patronerna eller de särskilt farliga projektilerna,

2) överlåta skjutvapnet, vapendelen, patronerna och de särskilt farliga projektilerna till en person som har rätt att förvärva sådana,

3) se till att skjutvapnet eller vapendelen försätts i varaktigt obrukbart skick samt visa upp dem för polisen, eller

4) överlämna skjutvapnet, vapendelen, patronerna och de särskilt farliga projektilerna till polisen.

Tjänsten är avgiftsfri.

De avgifter som uppbärs för handläggningen av skjutvapentillståndsansökningar och granskningen av att ett vapen deaktiverats bestäms enligt inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer. Förordningen revideras regelbundet.


Tidsfrist

Ovan nämnda åtgärder ska utföras inom sex månader från att tillståndsinnehavaren har avlidit.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPolisen
Ansvarig för tjänstenPolisen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 15.3.2020