suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Väntetiderna till åldringsservicen

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Minst varje halvår publicera uppgifter om inom vilken tid en äldre person kan få den socialservice som personen ansökt om.

Väntetiderna uppföljs servicespecifikt. Med väntetid avses den genomsnittliga tid, som löpt från att ansökan lämnats in, till att personen faktiskt har fått den ansökta servicen. Om socialservice fattas beslut alltid efter att klienten har ansökt om service och behovet har bedömts.

Den äldre personen har rätt att få den övriga än brådskande socialservicen som beviljats denne utan onödiga dröjsmål och senast inom tre månader från att beslutet har fattats.

Vasa stad följer upp väntetiderna varje halvår.

I juni 2021 var väntetiderna till icke-brådskande service

Hemvård: 2-3 veckor

Stöd för närståendevård: 1 månad

Hemvårdens stödservice: 1-2 veckor

Dagcenterverksamhet: ca. 1 veckor (heldagsverksamhet), 6 mån. (halvdagsverksamhet)

Kortvarig vård (intervall): mindre än 2 månader

Serviceboende: 47 dagar (genomsnittlig kötid under tidsperioden 1.1 – 30.06.2021)

Gör så här

Ytterligare uppgifter ges av ledande socialarbetaren inom hem- och anstaltsvården.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 16.8.2021