suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Valreklam och -tillställningar på allmänna områden

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

För valannonsering på allmänna områden behövs markägarens tillstånd. Helsingfors stad ordnar affischplatser i valreklamställningar för de sammanslutningar som deltar i val. Ställningar sätts upp på cirka 150 platser på olika håll i staden. Dessutom kan broreklamplatser hyras för valreklam.

Du behöver ett tillstånd för att arrangera en valtillställning på en gata, ett torg eller i en park, om tillställningen begränsar den allmänna användningen av området.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 2.7.2020