suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Valfrihet inom primärvården

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Valfrihet inom primärvården

Hälso- och sjukvårdslagen möjliggör valet av hälsostation bland alla hälsostationer i Finland.

Vid val av hälsostation väljer personen i fråga alla tjänster inom primärvården, bland annat öppen sjukvård, rådgivningsverksamhet, övrig hälsorådgivning, mun- och tandvård, mentalvård, missbrukarvård, medicinsk rehabilitering och kortvarig vård vid hälsocentralens vårdavdelning. Rätten att välja gäller inte skol- och studerandehälsovård eller långvarig institutionsvård. Kommunen är inte heller skyldig att ordna hemsjukvård utanför sitt område.

Valfrihet inom den specialiserade sjukvården

Om din läkare eller tandläkare bedömer att du behöver specialiserad sjukvård, får du välja vilken behandlande verksamhetsenhet inom den kommunala specialiserade sjukvården du vill anlita i vilken kommun som helst i samförstånd med den remitterande läkaren eller tandläkaren. Valet av vårdenhet gäller varje enskild remiss. Om du behöver specialiserad sjukvård på nytt kan vårdenheten väljas.

Gör så här

Om du vill byta din primärvård till en annan kommuns hälsostation ska du lämna in en skriftlig anmälan om valet både till den nya och den gamla hälsostationen. Vårdansvaret övergår till den valda hälsocentralen senast tre veckor efter att anmälan kommit in.

Returadress: Nickby social- och hälsostation, våning 3, Administration, PB 7, 04130 Sibbo

För vem och på vilka villkor

Du kan välja endast en hälsostation åt gången. Du kan välja hälsostation på nytt tidigast ett år efter det föregående valet.

Valet enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen är begränsat till den offentliga hälso- och sjukvården.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 13.10.2021