suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vaccineringar på rådgivningsbyrån

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Barn i rådgivningsålder vaccineras avgiftsfritt på rådgivningsbyrån mot följande sjukdomar:

- rotavirusdiarré

- difteri

- kikhosta

- stelkramp

- polio

- olika slags sjukdomar som orsakas av pneumokockbakterier, såsom hjärnhinneinflammation, lunginflammation, blodförgiftning och öroninflammation

- påssjuka

- mässling

- röda hund

- vattkoppor

- olika slags allvarliga sjukdomar som orsakas ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vaccinationerna förebygger smittsamma sjukdomar. Vaccinationer som är förenliga med det nationella vaccinationsprogrammet är frivilliga och avgiftsfria. Vaccinationer av barn under skolåldern ges på rådgivningen. Vaccinationerna av barn i skolåldern sköts av skolhälsovården och vaccinationerna av studerande av studerandehälsovården.

Social- och hälsocentralen ger råd i vaccinationer för resande och ger de vaccinationer som behövs. Vaccin som inte ingår i vaccinationsprogrammet ska ofta bekostas själv.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 29.5.2023