suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Vaccineringar på rådgivningsbyrån

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Barn i rådgivningsålder vaccineras avgiftsfritt på rådgivningsbyrån mot följande sjukdomar:

- rotavirusdiarré

- difteri

- kikhosta

- stelkramp

- polio

- olika slags sjukdomar som orsakas av pneumokockbakterier, såsom hjärnhinneinflammation, lunginflammation, blodförgiftning och öroninflammation

- påssjuka

- mässling

- röda hund

- vattkoppor

- olika slags allvarliga sjukdomar som orsakas av hemofilusbakterier, såsom hjärnhinneinflammation, blodförgiftning, lunginflammation, ledgångs- eller beninflammation och epiglottit som leder till att luftvägarna blockeras

- säsongsinfluensa, 6-35 mån.

Vaccineringar för riskgrupper och övriga vaccineringar

- För barn vars hälsa, till exempel på grund av en sjukdom eller medicinering, väsentligt hotas av influensa rekommenderas en årlig influensavaccination som en del av det allmänna vaccinationsprogrammet före epidemisäsongen.

- Barn som på grund av sina levnadsförhållanden löper en ökad risk för att smittas av hepatit A eller B vaccineras mot hepatit A och hepatit B.

- BCG-vaccin eller tuberkulosvaccin ges till barn med ökad risk för att smittas av tuberkulos.

Mer information om vaccineringar finns på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vaccinationerna förebygger smittsamma sjukdomar. Vaccinationer som är förenliga med det nationella vaccinationsprogrammet är frivilliga och avgiftsfria. Vaccinationer för barn under skolåldern ges på rådgivningsbyrån, och skolhälsovården har hand om vaccineringen av skolelever.

Hälsocentralen ger råd i vaccinationer för resande och ger de vaccinationer som behövs. Vacciner som inte ingår i vaccinationsprogrammet ska ofta bekostas själv.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 24.2.2021