suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Vaccinationstjänster

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Rådgivning och vaccinationer för resenärer är en del av vuxenrådgivningens verksamhet. Vaccinationer för barn under skolåldern ges på rådgivningsbyrån, medan skolhälsovården har hand om vaccineringen av skolelever.

Det lönar sig att kontakta rådgivningen per telefon senast två månader före resan för att planera eventuella vaccineringar. Vid behov hänvisas du till läkarmottagningen.

Gör så här

För frågor som gäller vaccination för vuxna och resenärer kan du kontakta en vuxen rådgivning. Läkaren skriver dig ut ett recept på de vaccinationer som du behöver, med vilket vaccinet kan du köpa på apoteket. För att beställa ett recept eller boka en vaccinationstid du ring till hälsostationens tidsbeställning eller vuxenrådgivningens hälsovårdare. Vaccinationer ges endast med tidsbeställning.

Kom ihåg att beställa tid för att injicera vaccinet också.

På Institutet för hälsa och välfärds nätsidor finns Hälsoguiden för resenärer (på finska). Det är en elektronisk handbok. Här hittar du en katalog över olika länder och gällande vaccinationskrav och -rekommendationer (på finska) för respektive land samt information om förebyggande av malaria.

Vaccinationer för barn under skolåldern ges på rådgivningsbyrån, medan skolhälsovården har hand om vaccineringen av skolelever.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Vaccinationer som är förenliga med det nationella vaccinationsprogrammet är avgiftsfria.

Andra vacciner ska köpas på apoteket själv.

Det internationella vaccinationsintyget (t.ex för gulafebern vaccination) kostar 51,40 €.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vaccinationerna förebygger smittsamma sjukdomar. Vaccinationer som är förenliga med det nationella vaccinationsprogrammet är frivilliga och avgiftsfria. Vaccinationer för barn under skolåldern ges på rådgivningsbyrån, och skolhälsovården har hand om vaccineringen av skolelever.

Hälsocentralen ger råd i vaccinationer för resande och ger de vaccinationer som behövs. Vacciner som inte ingår i vaccinationsprogrammet ska ofta bekostas själv.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 5.8.2020