suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Vaccinationstjänster

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

TBE-vaccin (vaccin mot fästingburen encefalit) i Sibbo

Om du bor eller stannar länge i ett område där risken för fästingburen encefalit är hög, finns det en TBE-vaccin som är gratis för dig. Detta kräver dock att du har en permanent adress i Finland.

I Sibbo fastställs risken som hög endast på öarna i Sibbo skärgård som hör till postnummerområdet 01120. Ingen TBE-smitta har konstaterats på fastlandet i Sibbo.

  • Berättigade till avgiftsfritt vaccin är: Personer som bor stadigvarande eller har en fritidsbostad på öarna i Sibbo skärgård som hör till postnummerområdet 01120 Västerskog. Vaccinet ges till personer som har fyllt 3 år eller är äldre.

  • På egen bekostnad rekommenderas vaccinet för: Alla invånare och fritidsboende i Sibbo som rör sig i naturen och som har fyllt 3 år eller är äldre.

Vaccination mot fästingburen encefalit ges som en grundserie med tre vaccindoser. Den andra dosen ges 1-3 månader efter den första dosen. Den tredje dosen ges mellan 9 och 12 månader efter den andra dosen. En person vars grundserie pågår kommer att få kompletterande vaccinationer gratis som en del av vaccinationsprogrammet. Boostervacciner ingår inte i vaccinationsprogrammet för dem som får en vaccinationsserie med tre doser.

Tidsbeställning

Alla 7 år fyllda

Beställa tid för vaccinationen. genom att ringa till hälsovårdspunkten Söderpointti vid Söderkulla apotek kl. 9-16 eller tidsbeställning till hälsovårdstjänster kl. 9–15.

Barn under 7 år med familj

Ring direkt till rådgivningens tidsbeställning måndag-torsdag kl. 12.00 - 12.45 tfn. 0401916083

Personer som låter sig vaccineras på egen bekostnad kan beställa tid på samma sätt som de som hör till vaccinationsprogrammet.

Gör så här

Gör så här om du tar vaccinet på egen bekostnad

Om du vill ta vaccinera dig på egen bekostnad, be om recept till vaccinet i samband då du bokar tid för att injicera vaccinet. Vaccinet ska avhämtas på apoteket innan du kommer till vaccineringen. Vaccinationsbesöket på Nickby social- och hälsostation är avgiftsfritt även för dem som vaccinerar sig på egen bekostnad men vaccinet ska man betala själv för. Hos Söderpoint och andra privata tjänsteleverantörer är även besöket avgiftsbelagt för dem som tar vaccinerar sig på egen bekostnad.

Vaccinationstjänster och vaccinationer för resenärer

Rådgivning och vaccinationer för resenärer och vuxna är en del av vuxenrådgivningens verksamhet. Vaccinationer för barn under skolåldern ges på rådgivningsbyrån, medan skolhälsovården har hand om vaccineringen av skolelever.

Det lönar sig att kontakta rådgivningen per telefon senast två månader före resan för att planera eventuella vaccineringar. Vid behov hänvisas du till läkarmottagningen.

På Institutet för hälsa och välfärds nätsidor finns Hälsoguiden för resenärer (på finska). Det är en elektronisk handbok. Här hittar du en katalog över olika länder och gällande vaccinationskrav och -rekommendationer (på finska) för respektive land samt information om förebyggande av malaria.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Vaccinationer som är förenliga med det nationella vaccinationsprogrammet är avgiftsfria.

Andra vacciner ska köpas på apoteket själv.

Det internationella vaccinationsintyget (t.ex för gulafebern vaccination) kostar 51,40 €.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vaccinationerna förebygger smittsamma sjukdomar. Vaccinationer som är förenliga med det nationella vaccinationsprogrammet är frivilliga och avgiftsfria. Vaccinationer för barn under skolåldern ges på rådgivningsbyrån, och skolhälsovården har hand om vaccineringen av skolelever.

Hälsocentralen ger råd i vaccinationer för resande och ger de vaccinationer som behövs. Vacciner som inte ingår i vaccinationsprogrammet ska ofta bekostas själv.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 24.2.2022