suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Vaccinationstjänster

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Vaccinationer förebygger smittsamma sjukdomar. Vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet är frivilliga och avgiftsfria. Vaccinationer för barn under skolåldern ges vid familjecentrets barnrådgivning i samband med de regelbundet återkommande hälsogranskningarna. Skolelever/studerande får sina vaccinationer via skolhälsovården.

Vuxna vaccineras vid familjecentret eller hälsostationerna i Töjby, Pörtom och Övermark. En del av de vacciner man fått som barn bör tas även i vuxen ålder. Vaccin mot difteri och stelkramp ges till vuxna med tio års mellanrum.

Familjecentret ger råd i vaccinationer för resande. Kontakta familjecentret i god tid före resa för att hinna få vaccinationsskyddet i skick. Resevaccinerna är receptbelagda och bekostas av en själv. För 18 år fyllda uppbärs dessutom en avgift på 10 €/vaccinationsserie som tas inför resa.

Enligt direktiv och förordningar kan staden v.b. ordna vaccinationer mot sådana smittosamma sjukdomar som kan åstadkomma betydande skador för befolkningens hälsa.

Vaccinationstillfällen mot säsongsinfluensa ordnas på senhösten varje år. Influensavaccinet fås gratis av alla 65 år fyllda samt personer som tillhör någon riskgrupp. Om detta annonseras i olika medier vid den aktuella tidpunkten.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vaccinationerna förebygger smittsamma sjukdomar. Vaccinationer som är förenliga med det nationella vaccinationsprogrammet är frivilliga och avgiftsfria. Vaccinationer för barn under skolåldern ges på rådgivningsbyrån, och skolhälsovården har hand om vaccineringen av skolelever.

Hälsocentralen ger råd i vaccinationer för resande och ger de vaccinationer som behövs. Vacciner som inte ingår i vaccinationsprogrammet ska ofta bekostas själv.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 16.12.2019