suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Vaccinationstjänster

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

I vaccinationsärenden kan du kontakta din närmaste rådgivning eller hälsostation i Soite. Om du ska på resa får du mer information av smittskyddsskötaren vid enheten för förebyggande av infektioner.

Gör så här

Vaccinationsmottagningen sker enligt tidsbokning. Tidsbokningen och verksamhetsstället för vaccinatiner finns vid Enheten för förebyggande av infektioner på Karleby hälsocentral. Du kan också fråga om vaccinationstider vid rådgivningarna i området.

Dessutom kan du boka, avboka eller ändra din vaccinationstid elektroniskt i Soites Egenvårdstjänst.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vaccinationerna förebygger smittsamma sjukdomar. Vaccinationer som är förenliga med det nationella vaccinationsprogrammet är frivilliga och avgiftsfria. Vaccinationer av barn under skolåldern ges på rådgivningen. Vaccinationerna av barn i skolåldern sköts av skolhälsovården, vaccinationerna av studerande av studerandehälsovården och vaccinationerna av vuxna av social- och hälsocentralen.

Social- och hälsocentralen ger råd i vaccinationer för resande och ger de vaccinationer som behövs. Vaccin som inte ingår i vaccinationsprogrammet ska ofta bekostas själv.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023