suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Vaccinationstjänster

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

I vaccinationsärenden kan du kontakta närmaste rådgivningen eller hälsostationen i Soite. Om du ska på resa får du mer information av smittskyddsskötaren vid enheten för förebyggande av infektioner.

Gör så här

Vaccinationsmottagningen sker enligt tidsbeställning. Elektronisk bokning och annullering av vaccination kan användas av alla som bor i Mellersta Österbotten. Du kan boka, annullera och ändra din tid elektroniskt.

Tid för vaccination bokas till och vaccinationer ges vid Enheten för förebyggande av infektioner vid Karleby hälsovårdscentral.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vaccinationerna förebygger smittsamma sjukdomar. Vaccinationer som är förenliga med det nationella vaccinationsprogrammet är frivilliga och avgiftsfria. Vaccinationer för barn under skolåldern ges på rådgivningsbyrån, och skolhälsovården har hand om vaccineringen av skolelever.

Hälsocentralen ger råd i vaccinationer för resande och ger de vaccinationer som behövs. Vacciner som inte ingår i vaccinationsprogrammet ska ofta bekostas själv.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 22.7.2020