suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Vaccinationstjänster

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

I vaccinationsärenden kan du kontakta din närmaste rådgivning eller hälsostation i Soite. Om du ska på resa får du mer information av smittskyddsskötaren vid enheten för förebyggande av infektioner.

Gör så här

Vaccinationsmottagningen sker enligt tidsbokning. Tidsbokningen och verksamhetsstället för vaccinatiner finns vid Enheten för förebyggande av infektioner på Karleby hälsocentral. Du kan också fråga om vaccinationstider vid rådgivningarna i området.

Dessutom kan du boka, avboka eller ändra din vaccinationstid elektroniskt i Soites Egenvårdstjänst.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vaccinationerna förebygger smittsamma sjukdomar. Vaccinationer som är förenliga med det nationella vaccinationsprogrammet är frivilliga och avgiftsfria. Vaccinationer för barn under skolåldern ges på rådgivningsbyrån, och skolhälsovården har hand om vaccineringen av skolelever.

Hälsocentralen ger råd i vaccinationer för resande och ger de vaccinationer som behövs. Vacciner som inte ingår i vaccinationsprogrammet ska ofta bekostas själv.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 10.6.2022