suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Vaccinationstjänster

  • Tjänst
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

Information om vaccinationer för barn och ungdomar på respektive hälsostations telefontider för barnrådgivning och skolhälsovård.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vaccinationerna förebygger smittsamma sjukdomar. Vaccinationer som är förenliga med det nationella vaccinationsprogrammet är frivilliga och avgiftsfria. Vaccinationer för barn under skolåldern ges på rådgivningsbyrån, och skolhälsovården har hand om vaccineringen av skolelever.

Hälsocentralen ger råd i vaccinationer för resande och ger de vaccinationer som behövs. Vacciner som inte ingår i vaccinationsprogrammet ska ofta bekostas själv.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm, Vörå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 10.6.2020