suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Utvecklingstjänster för företag: Ledning av ekonomi och produktivitet -utbildning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Målet med utbildningen är att precisera deltagarens uppfattningen om företagets ekonomiska läge och ekonomins betydelse som verktyg för planering och ledning av affärsverksamheten. Under utbildningen går man igenom den ekonomiska informationens betydelse för affärsverksamheten, relationen mellan ekonomi och produktivitet (inkl. personalfrågor) samt företagsjuridik och företagsbeskattning.

Gör så här

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 5.5.2021