suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Utvecklingstjänster för företag: Ledarskap för tillväxt -utbildning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Målet med utbildningen är att öka deltagarens förståelse och kompetens i fråga om metoder för tillväxt i SMF-företags affärsverksamhet, uppbyggande av och ledarskap för tillväxt, kritiska framgångsfaktorer för tillväxt samt risker. Under utbildningen och konsulteringsdagarna kartläggs utgångsläget för deltagarens företag och utarbetas en strategisk plan som stödjer företagets tillväxt och dess hantering.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

1590 e + moms / deltagare.

Basuppgifter

Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Nyland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 9.8.2021