suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Utvecklingstjänster för företag: Konsultering

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Planerar ditt företag tillväxt i hemlandet, internationalisering eller ett ägarbyte?

Funderar du på digitalisering av affärsverksamheten eller längtar du efter nya vindar till marknadsföringen? Har ditt företag planer att rekrytera? Eller behöver du stöd till din innovation? Du kan få hjälp till de här ock flera andra behov vid Konsulteringstjänster som NTM-centralen erbjuder. Tjänsten är indelad i fem delområden:

 • Tillväxt och internationalisering
 • Produktivitet och digitalisering
 • Marknadsföring och kunder
 • Ledning och personal
 • Kommersialisering av innovationer

Innan du ansöker om Konsultering ska företagets nuläge och utvecklingsbehov vara värderat t.ex. i Analys- tjänsten.

Konsulteringen varar 2-5 dagar åt gången och kostar företaget 325 euro + moms/dag. Konsulteringstjänsten kan beviljas för högst 15 dagar under tre år.

Gör så här

NTM-centralen beviljar Konsulteringen utifrån ansökan.

Kontakta NTM-centralens kontaktperson innan du inleder sökprocessen. Bekanta dig med tjänsteleverantörerna och deras sakkunniga. Du kan välja lämplig sakkunnig för ditt företags behov bland tjänsteleverantörerna själv eller tillsammans med NTM-centralens kontaktperson.

Sök tjänsten elektroniskt.

Tjänsteleverantören fakturerar företagets betalningsandel av företaget efter att tjänsten har genomförts.

Allmän information om Konsulteringstjänster och råd för e-tjänsterna som är kopplade till tjänsten erbjuds av FöretagsFinlands telefonservice.

För vem och på vilka villkor

Konsulteringstjänsterna är menade för små och mellanstora företag som vill växa och utveckla sin verksamhet. Det finns inte begränsningar på bransch eller företagsform. Kommersialisering av innovationer kan beviljas även till nya företag. Tjänsten skräddarsys alltid enligt företagets behov.

Konsultering kan inte sökas om

 • företaget är ett stort företag
 • företagandet är en bisyssla. I regel förutsätts att företagsverksamheten sysselsätter minst företagaren eller en arbetstagare.
 • företagsverksamheten är inte etablerad. I regel förutsätts att företaget har en räkenskapsperiod bakom sig.
 • företaget saknar förutsättningar för lönsam verksamhet, har obetalda skatteskulder eller betalningsstörningar
 • företaget eller koncernen har under de tre senaste skatteåren beviljats 200 000 euro i de minimis-stöd eller så överskrids gränsen om tjänsten beviljas.
 • företaget är ett åländskt företag

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Priset som kunden betalar är 325 € + moms/dag.

Basuppgifter

Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Österbotten
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språksvenska, finska, engelska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 6.4.2022