suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Utvecklingstjänster för företag: Konsultering

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Utvecklingstjänsterna för företag utgörs av NTM-centralens konsulterings- och utbildningstjänster, med hjälp av vilka man kan stödja tillväxten, förnyelsen, internationaliseringen och sysselsättningen inom små och medelstora företag (SMF-företag).

Konsulteringstjänsterna är indelade i fem delområden för utveckling av affärsverksamheten. Dessa används för att skräddarsy de utvecklingsåtgärder som bäst lämpar sig för företagets behov.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Priset som kunden betalar är 325 € + moms/dag.

Basuppgifter

Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Sydöstra Finland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språksvenska, finska, engelska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 5.5.2021