suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Utvecklingstjänster för företag: Analys

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Utvecklingstjänsterna för företag utgörs av NTM-centralens konsulterings- och utbildningstjänster, med hjälp av vilka man kan stödja tillväxten, förnyelsen, internationaliseringen och sysselsättningen inom små och medelstora företag (SMF-företag).

I analystjänsten får du en helhetsbild av affärsverksamhetens nuläge och en tydlig utvecklingsplan. Tjänsten är avsedd för SMF-företag som planmässigt vill utveckla sin verksamhet. För att förverkliga den utvecklingsplan som fås genom analysen får du en hänvisning till nödvändiga utvecklingsåtgärder – konsulteringstjänster, utbildning av nyckelpersoner eller andra tjänster.

Analysen görs i samarbete mellan kunden och en ansvarig expert. Företaget får en helhetsuppfattning om det nuvarande läget inom affärsverksamheten, om framtidsriktningen, om eventuella strategiska alternativ och om utvecklingsmöjligheterna. Slutresultatet är en konkret utvecklingsplan som företaget kan börja genomföra.

När företaget ansöker om analystjänsten lämnar det samtidigt bakgrundsuppgifter om sin verksamhet för granskning av en konsult samt gör ett IP-snabbtest.

När man ansöker gör man också IP-snabbtestet, som är en checklista över immateriella tillgångar (Intellectual Property, IP) och immateriella rättigheter (Intellectual Property Rights, IPR). Med hjälp av testet säkerställs att företagaren tar hänsyn till de immateriella rättigheter i sin affärsverksamhet som är viktiga för företagaren själv. Det tar några minuter att göra testet och testet resulterar i en lista över utvecklingsobjekt i IP-frågorna.

Analysen tar 1–2 dagar.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Pris för kunden 260 € + moms/dag

Basuppgifter

Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Södra Savolax
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 5.5.2021