suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Utrikeshandel med skjutvapen.

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Polisstyrelsen beviljar och återkallar tillstånd för kommersiell överföring, utförsel, införsel samt transitering av skjutvapen till och från Finland.

Polisstyrelsen beviljar och återkallar tillstånd för privat utförsel av vapen.

Gör så här

Ansökan om kommersiellt överföringstillstånd skickas per post till vapenförvaltningen vid Polisstyrelsen i Riihimäki.

Ansökningar om överföringstillstånd i privat syfte lämnas till polisinrättningen. Till ansökan om överföringstillstånd ska fogas förhandssamtycke från destinationslandet.

I tillståndsärenden gällande utrikeshandel med vapen lönar det sig att på förhand kontakta polisinrättningen som handlar vapentillståndsärenden.

För vem och på vilka villkor

Förhandssamtycke kan ges vapennäringsidkare som har rätt att bedriva näring inom vapenbranschen med överförbara skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler. Förutsättningen för förhandssamtycke är att överföringen inte äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten.

Ett kommersiellt överföringstillstånd kan beviljas en vapennäringsidkare som har rätt att bedriva näring inom vapenbranschen med överförbara skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler. Förutsättning för beviljande av tillstånd är det inte förekommer ett hinder för överföringen på grundval av en anmälan från en myndigheten i destinationslandet och att överföringsförhållandena är säkra. Tillståndsintyg över kommersiellt överföringstillstånd ska medföras då föremålen överförs.

Kommersiellt transiteringstillstånd kan beviljas en sökande som framställer ett intyg över slutanvändare eller annan tillförlitlig utredning om att det inte förekommer hinder för beviljande av tillståndet.

Kommersiellt utförseltillstånd för gasspray kan beviljas vapennäringsidkare som har rätt att bedriva näring inom vapenbranschen med gassprayer för export. Den som beviljar kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer kan kräva att den sökande framställer ett intyg över slutanvändare eller annan tillförlitlig utredning om att det inte förekommer hinder för beviljande av tillståndet.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgiften bestäms enligt inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer. Förordningen revideras regelbundet.


Giltighetstid

Kommersiellt förhandssamtycke samt andra tillstånd som avses i 4 kap. i skjutvapenlagen än kommersiellt överföringstillstånd beviljas för tiden näringstillstånd för vapenbranschen är i kraft. De beviljas dock för högst tre år.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPolisen
Ansvarig för tjänstenPolisen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 16.11.2020