suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Utredandet av behovet av socialservice

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

Servicebehovet bedöms genom att göra en bedömning av servicebehovet. Antingen personen själv, hans eller hennes anhöriga eller en annan person eller myndighet kan anhålla om en bedömning av servicebehovet. Vid bedömningen av servicebehovet utreder man klientens helhetssituation; han eller hennes fysiska, mentala och sociala funktionsförmåga, det sociala nätverket och hur han eller hon klarar av vardagen. Var och en har rätt att få en bedömning av sitt servicebehov, om det inte är uppenbart onödigt att göra en bedömning. Bedömningen av servicebehovet ska påbörjas utan dröjsmål och slutföras utan ogrundat dröjsmål. Brådskande service ska ordnas genast. En vuxen klient harr rätt att avböja bedömningen av servicebhovet.

Gör så här

Kontakta socialkansliet för att få en bedömning av servicebehovet gjord.

För vem och på vilka villkor

En person har rätt att få servicebehovet bedömt om det inte är uppenbart onödigt att göra en.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSjundeå kommun
Ansvarig för tjänstenSjundeå kommun
Område Sjundeå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 20.9.2021