suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Utomhusbelysning

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Åbo stad
Område: Åbo
Tjänsten erbjuds på: finska

Åbo stad sköter utomhusbelysningen för gator, parker och övriga allmänna områden. Nätet för belysningen omfattar ca.29.000 belysningspunkter. Man bygger kontinuerligt ny belysning för gator och allmänna områden, i takt med byggande av nya planläggningsområden och ökande trafik. Utöver detta utförs årligen sanering av utomhusbelysning i enlighet med saneringsprogrammet. Fastighetsaffärsverket svarar för byggandet av ny utomhusbelysning och renovering av gammal. Planeringen utförs av planeringskontoret vid Miljö- och stadsplaneringsbyrån, externa ramavtalspartners kontor samt planeringskontor som vunnit i enskilt anbudsförfarande. Byggandet sker på belysningsentreprenad som konkurrensutsatts. Fastighetsaffärsverket svarar för underhållet av gators och övriga allmänna områdens utomhusbelysning och Destia Oy fungerar som utomhusbelysningsnätverkets underhållsentreprenör. Idrottscentralen svarar för belysningen på stigar och motionsbanor.


Servicen tillhandahålls av: 
Åbo stad