suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Utlämnande av uppgifter om en avliden person

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Uppgifter om den vård en avliden person fått under sin livstid är sekretessbelagda på samma sätt som uppgifterna om en levande person. Uppgifter kan dock av motiverade skäl ges till en person som är part

Behov av uppgifter om en avliden person är ofta förknippade med bedömning av misstänkt felbehandling eller bedömning av ett testamentes giltighet. Det kan också vara fråga om utredning av sannoli ...

Gör så här

Uppgifter om vården som en avliden person fått under sin livstid kan ansökas om med blanketten Ansökan om utlämnande av uppgifter om en avliden person.

Om man ber om uppgifter i egenskap av släkting ska man till blanketten bifoga ett ämbetsbevis. Ämbetsbeviset behövs för att bevisa släktskapet till den avlidna.

Servicen tillhandahålls av

Soite

Ansvarig för tjänsten

Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 15.2.2024