suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Utlämnande av uppgifter från Skogscentralen med stöd av kundrelation eller medlemskap

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Skogscentralen kan lämna ut skogsägarens uppgifter till en aktörsorganisation när skogsägaren är medlem eller kund hos organisationen och när kundrelationen är aktiv. Då krävs det inte att kunden har gett sitt samtycke till att uppgifter kan lämnas ut.

Skogscentralen kan lämna ut uppgifter på en skriftlig begäran

 • i e-tjänsten MinSkog.fi när aktören har registrerat sig som användare av MinSkog.fi eller
 • i form av kopia, utskrift, elektronisk fil eller annat informationsmaterial.

Skogsägaren ser en anteckning om utlämning av uppgifter utifrån kundrelation eller medlemskap i MinSkog.fi, på samma ställe där samtycken visas: Ärenden > Utlämnande av skogsdata.

Om skogsägaren anser att det inte finns någon grund för utlämnande av uppgifter utifrån kundrelation eller medlemskap ska skogsägaren kontakta aktören. Om de inte hittar en lösning kan skogsägaren kontakta Skogscentralen.

Gör så här

Aktör, du kan lämna in en fritt formulerad begäran om uppgifter till Skogscentralen. Ange i begäran hur kundrelationen eller medlemskapet är aktiva hos de skogsägare vars uppgifter begäran gäller. Förklara också varför uppgifterna behövs.

Bifoga en Excel-fil som innehåller följande uppgifter om skogsägarna:

 • namn: förnamn och efternamn i olika kolumner
 • adress
 • fastighetsbeteckningar
 • FO-nummer.

Vi ber att begäran om uppgifter skickas med skyddad e-post till Skogscentralens registratorskontor.

För vem och på vilka villkor

Kravet för en kundrelation eller ett medlemskap uppfylls om kundrelationen är aktiv eller om medlemskapet omfattar uppdrag. Kraven uppfylls när ett av följande gäller:

 1. Det har varit minst två händelser mellan skogsägaren och aktören (till exempel virkesaffär eller uppdrag) under de senaste fem åren.
 2. Det finns ett medlemskap mellan skogsägaren och aktören eller ett långt avtal om tjänster inom skogsbruket samt en händelse inom fem år.
 3. Ett uppdrag är aktuellt mellan skogsägaren och aktören.

Aktören ska se till att kunden eller medlemmen har möjlighet att få information om hantering av sina personuppgifter. Aktören ska informera skogsägaren om att aktören kan skaffa personuppgifter från Skogscentralen för att sköta kundrelationen eller medlemskapet.

Aktören ska bortskaffa skogsdata som innehåller personuppgifter från sina datasystem inom rimlig tid efter att kundrelationen eller medlemskapet har upphört, det vill säga när det inte längre finns någon verklig koppling mellan skogsägaren och aktören.

Dessutom ska aktören meddela Skogscentralen att aktörens tillgång till kunduppgifterna upphör. Meddela detta per e-post till adressen kundtjanst(at)skogscentralen.fi.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands skogscentral
Ansvarig för tjänstenFinlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 10.6.2022