suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Utkomststöd

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Utkomststödet är den förmån som i sista hand tryggar en minimiutkomst för en person eller en familj. Det är avsett som ett tillfälligt ekonomiskt stöd i ett sådant skede när lön eller annan inkomst såsom pension, sjukdagpenning eller arbetslöshetsdagpenning inte räcker till för att uppnå en skälig levnadsnivå. Utkomststödet kan även hjälpa när en person måste vänta på beslut om pension, arbetslöshetsdagpenning eller andra förmåner. Behovet av utkomststöd bedöms från fall till fall.

Förebyggande och kompletterande utkomststöd kan sökas vid socialkansliet efter det att FPA behandlat ansökan om grundläggande utkomststöd.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMalax kommun
Ansvarig för tjänstenMalax kommun
Område Malax
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 9.12.2019