suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Utkomststöd

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

Ansökan om grundläggande utkomststöd riktas till Folkpensionsanstalten, medan kommunens socialväsende beviljar kompletterande och förebyggande utkomststöd.

Grundläggande utkomststöd är en ekonomisk förmån som beviljas i sista hand. Det grundläggande utkomststödet kan beviljas en person eller familj som inte annars kan försörja sig och vars inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna. FPA tog över handläggningen av det grundläggande utkomststödet från och med 1.1.2017.

Om du har sådana särskilda utgifter för vilka du inte kan få grundläggande utkomststöd, kan du ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd hos kommunens socialväsende.

Om du redan har fått ett beslut om grundläggande utkomststöd från FPA kan du ansöka om kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd direkt hos kommunen. Du behöver ett beslut från FPA om grundläggande utkomststöd för att kunna ansöka om kompletterande utkomststöd hos kommunen. Bifoga beslutet från FPA om grundläggande utkomststöd med din ansökan då du ansöker om kompletterande eller förebyggande utkomststöd hos kommunen.

Tilläggsinformation finns på Grankulla stads och FPA:s webbsidor.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avGrankulla stad
Ansvarig för tjänstenGrankulla stad
Område Grankulla
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 16.8.2022