suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Utkomststöd

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Från 2017 är det FPA som beviljar grundläggande utkomststöd. Kommunen beviljar fortfarande kompletterande och förebyggande utkomststöd. För att kunna ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd bör beslut om grundläggande utkomststöd ha gjorts i FPA. Utkomststödet är avsett som tillfällig hjälp och det är en sistahandsförmån.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 13.6.2022