suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Staden Jakobstad

Uthyrning av utställningsutrymme i Tobaksmagasinet

  • Tjänst
  • Jakobstad
  • Offentlig tjänst

Utställningsutrymmet i Tobaksmagasinet kan hyras av privatpersoner, föreningar, organisationer och/eller andra museum. Utställningsansökan riktas till ansvarig amanuens vid Jakobstads museum. Utställningstid är vanligtvis 3–8 veckor.

Gör så här

I utställningsansökningen bör framgå:

  • önskad utställningstid och utrymmesbehov,
  • utställarens kontaktuppgifter, samt
  • att utställaren tagit del av och godkänner museets utställningsregler.

Till ansökningen bör bifogas uppgifter om utställarens meriter (konststudier, tidigare utställningar etc.) och bilder av arbeten (tidigare bilder eller om möjligt det som visas).

För vem och på vilka villkor

Bildningsnämndens kultursektion beslutar på förslag av utställningsansvarig amanuens om utställningarna, vanligtvis halvårsvis. Museet har rätt att besluta om utställningar i brådskande fall, om utrymmena annars står tomma.

Utställningens arrangör kan vara Jakobstads museum, eller Jakobstads museum i samarbete med en eller flera privata personer, med ett annat museum, eller med en förening. För ansökta utställningar uppbär museet en hyra.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För utställningarna uppbär museet en hyra.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avStaden Jakobstad
Ansvarig för tjänstenStaden Jakobstad
Område Jakobstad
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Staden Jakobstad
Uppdaterad: 28.1.2021