suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Uthyrning av bergskyddsrum

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst
Område Helsingfors
Tillgängliga språk finska, svenska

Räddningsverket hyr ut de bergskyddsrum som det upprätthåller runtom Helsingfors. Bergskyddsrummen hyrs bland annat ut som lagerutrymme eller för hobbyverksamhet.

Lokalens hyresgäst ska vid användningen av lokalerna beakta de föreskrifter som gäller underjordiska utrymmen. Hyresgästen måste dessutom kunna planera sin verksamhet på så sätt att bergskyddsrummet kan då fara hotar tömmas inom 24 timmar.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Under undantagsförhållanden skyddas människor och egendom med hjälp av befolkningsskydd. Skyddet utgörs också av beredskap för undantagsförhållanden. Befolkningsskydd betecknas med en liksidig blå triangel på orange botten.

Ett skyddsrum ger skydd mot vapen, byggnadskollapser, joniserande strålning och giftiga ämnen. Rummet ska vara tillräckligt varmt, ha tillräckligt bra luft och hygienutrustning.

Kommunernas räddnings-, hälso- och andra nödvändiga myndigheter ansvarar för befolkningsskyddet. De olika myndigheterna har i uppgift att upprätta beredskapsplaner för sitt verksamhetsområde. Skyldigheten att bygga skyddsrum har stadfästs i räddningslagen, enligt vilken skyddsrum ska byggas i bostads- och arbetsplatsbyggnader på över 1 200 kvadratmeter samt i industri- och lagerbyggnader på minst 1 500 kvadratmeter.


Servicen tillhandahålls av: 
Helsinfors stad