suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Utdelning av vårdmaterial

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Klienter inom utdelningen av vårdmaterial är alla de långtidspatienter inom öppna vården som det är nödvändigt att ge vårdmaterial eller vårdtillbehör till med tanke på uppföljningen av vården av deras sjukdom eller tillståndet efter sjukdomen.

Utdelningen av vårdmaterial sker vid huvudhälsostationen och de andra hälsostationerna i Karleby samt i älvdalarna. I Kronoby sker utdelningen av vårdmaterial vid rådgivningsbyråerna och inom hemsjukvården. Utdelningen av vårdmaterial till diabetiker sker vid läkarmottagningarna.

Gör så här

Behovet bedöms på basis av läkarutlåtande. Du behöver en remiss för att få vårdmaterial. Du får rätt till material från utdelningen när användningen av vårdmaterial pågått över 3 månader. Utdelningen kan även inledas omedelbart om din vård är långvarig och behovet av vårdmaterial bedöms vara bestående (t.ex. stomi, inkontinens och tablett- och diabetespatienter som behandlas med insulin). Specialmaterial (t.ex. produkter för stomi, trakestomi, tarmsköljning m.fl. produkter) ges av den remitterande enheten för sju dagars tid.

Som klient vid Karleby huvudhälsovårdsstation kan du reservera tid för att få diabetesvårdmaterial och vårdmaterial via den elektroniska tidsbokningen för vårdmaterialsutdelning.

För vem och på vilka villkor

En läkare eller yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården beslutar vem som får vårdmaterial. Ett villkor är i regel att sjukdomen är långvarig, det vill säga varar i mer än tre månader.

Materialet är avgiftsfritt för klienterna och klienten får vårdmaterial för 3 månader åt gången.

Tjänsten är avgiftsfri.

Vårdmaterial är aviftsfria för dess användare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För att vårda vissa långvariga sjukdomar hemma behövs vårdmaterial. Vårdmaterial som delas ut är bland annat stomi-, sårvårds-, diabetes-, katetriserings- och dialysartiklar. Det tillhandahålls även blöjor för personer med medelsvår eller svår urin- eller avföringsinkontinens.

Vårdmaterial delas också ut i samband med hemsjukvård och hemsjukhusvård.

Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halsua, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 3.7.2020