suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Utdelning av vårdmaterial

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Vårdmaterialutdelningen främjar vården och uppföljningen av långvariga sjukdomar som sker i hemmet samt förbättrar dina förutsättningar för egenvård, arbets- och funktionsförmåga och livskvalitet.

För att få vårdmaterial behövs alltid en utredning och bedömning av behovet. Kontakta den enhet där du vårdas eller telefonrådgivningen.

Utdelningspunkter finns i alla våra kommuner; Jakobstad, Nykarleby, Larsmo och Pedersöre. Då utredningen är gjord och du uppfyller alla kriterier kan du hämta ditt material från utdelningspunkterna eller kontakta dem per telefon. Länk till våra utdelningspunkter finns i högra kanten.

Exempel på några avgiftsfria vårdartiklar

  • Teststickor och tillbehör till insulinpennor/-pumpar för diabetiker.
  • Inkontinensmaterial såsom blöjor vid medelsvår eller svår urinläckage samt katetrar vid urinstopp.
  • Stomipåsar och material för stomipatienter.

Utöver dessa finns också andra speciella behov av vårdmaterial som kan behövas i olika livsskeden. Kontakta då din vårdande enhet för en utredning.

Gör så här

För att få vårdmaterial behövs alltid en utredning och bedömning av behovet. Kontakta den enhet där du vårdas eller telefonrådgivningen.

För vem och på vilka villkor

En läkare eller yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården beslutar vem som får vårdmaterial. Ett villkor är i regel att sjukdomen är långvarig, det vill säga varar i mer än tre månader.

När har du rätt till avgiftsfria vårdartiklar och vårdmaterial?

  • Du är långtidssjuk, dvs. vården har pågått längre än 3 månader.
  • Din hemkommun är Jakobstad, Nykarleby, Larsmo eller Pedersöre.
  • Du har en utredning med vårdplan av läkare eller vårdpersonal från någon av våra enheter eller från en annan vårdinrättning.
  • Ditt material finns som godkänd avtalsprodukt.

Om du kommer från en kommun utanför vårt samarbetsområde kan du också få avgiftsfritt vårdmaterial via oss enligt vårdplanen från din egen hemkommun.

Du kan också få rätt till avgiftsfritt vårdmaterial om du kommer från ett annat EU- eller avtalsland och har vårdplan/intyg från hemlandet. Krävs då att du vistas en längre tid inom vårt samarbetsområde. Vårdmaterial kan också ges om du här får ett oväntat behov av material. Vi gör en utredning varefter du kan få det material du behöver under tiden du vistas här och för din hemresa. Krävs europeiskt sjukvårdskort eller kopia av ID-handling.

Tjänsten är avgiftsfri.

Vårdmaterial är aviftsfria för dess användare.

För eventuella läkarbesök fakturerar vi avgift enligt gällande taxa. Dina besök för utdelning av vårdartiklar hos sjukskötare är avgiftsfria.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För att vårda vissa långvariga sjukdomar hemma behövs vårdmaterial. Vårdmaterial som delas ut är bland annat stomi-, sårvårds-, diabetes-, katetriserings- och dialysartiklar. Det tillhandahålls även blöjor för personer med medelsvår eller svår urin- eller avföringsinkontinens.

Vårdmaterial delas också ut i samband med hemsjukvård och hemsjukhusvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 27.7.2020