suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Utdelning av egenvårdsartiklar

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Du kan få egenvårdsartiklar kostnadsfritt om du behöver dem för vård av din sjukdom i minst tre månader. Vårdstället avgör hur länge behovet av egenvårdsartiklar varar.

Om vårdstället avgör att du kommer att behöva egenvårdsartiklar över tre månader, kan du få dem avgifsfritt genast då du behöver dem.

Egenvårdsartiklar kan beställas per telefon eller elektroniskt. Leveranstiden är två veckor ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

En läkare eller yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården beslutar vem som får vårdmaterial. Ett villkor är i regel att sjukdomen är långvarig, det vill säga varar i mer än tre månader.

Remiss krävs.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För att sköta vissa kroniska sjukdomar hemma behövs vårdmaterial. Vårdmaterial som delas ut är bland annat stomi-, sårvårds-, diabetes-, katetriserings- och dialysartiklar. Det tillhandahålls även blöjor för personer med medelsvår eller svår urin- eller avföringsinkontinens.

Vårdmaterial delas också ut i samband med hemsjukvård och hemsjukhusvård.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 3.6.2023