suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Utdelning av egenvårdsartiklar

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Patienten kan utan avgift få vårdartiklar för vård av sjukdom efter att han eller hon har behövt ifrågavarande artiklar för att vårda sin sjukdom under minst tre månader, med undantag för behov till följd av en permanent sjukdom, till exempel diabetes- och stomipatienter, som kan få egenvårdsartiklar genast från början av sjukdomen.

Egenvårdsartiklar kan beställas per telefon eller elektroniskt. Leveranstiden är två veckor, varefter artiklarna kan avhämtas vid en enhet för utdelning av egenvårdsartiklar.

Artiklarna kan också postas till ett av postens avhämtningsställen eller till en paketautomat (avgiftsfri tjänst). Stomiartiklar och katetrar skickas hem (avgiftsfri tjänst).

Remisser som berättigar till egenvårdsförnödenheter skrivs på klientens egen hälsostation, där husläkaren och hälsovårdaren bäst kan bedöma behovet av vårdförnödenheter. Hemvårdsläkaren skriver remissen som berättigar till vårdartiklar vid hemvård.

För vem och på vilka villkor

En läkare eller yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården beslutar vem som får vårdmaterial. Ett villkor är i regel att sjukdomen är långvarig, det vill säga varar i mer än tre månader.

Remiss krävs.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tjänsten är avgiftsfri.

Vårdmaterial är aviftsfria för dess användare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För att vårda vissa långvariga sjukdomar hemma behövs vårdmaterial. Vårdmaterial som delas ut är bland annat stomi-, sårvårds-, diabetes-, katetriserings- och dialysartiklar. Det tillhandahålls även blöjor för personer med medelsvår eller svår urin- eller avföringsinkontinens.

Vårdmaterial delas också ut i samband med hemsjukvård och hemsjukhusvård.

Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 2.7.2020