suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisyrkeshögskolan

Utbildningen för polis (högre YH)

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Utbildningen för högre yrkeshögskoleexamen för polis fokuserar på ledarskapsförmåga och förmansuppgifter. Examen ger behörighet för befälstjänster, det vill säga för kommissarie eller överkommissarie. Examen polis (högre YH) omfattar 120 studiepoäng och utbildningen slutförs på två år.

Utbildningsteman är till exempel allmänt ledarskap, ledarskap av brottsbekämpning och ledarskap av övervaknings- och alarmverksamhet. En praktikperiod och ett examensarbete ingår också i examen.

Svenskspråkig utbildning anordnas vid behov. I praktiken har ansökning till svenskspråkig utbildning anordnats ungefär vart tionde år.

Gör så här

Målgruppen för polis (högre YH) -utbildningen är personer som siktar på lednings-, expert- eller utvecklingsuppgifter inom polisbefälet.

Man ansöker till utbildningen via Wilma-anslutning i den offentliga förvaltningens säkerhetsnätverk. Om sökanden inte har tillträde till anslutningen kan han eller hon ansöka till utbildningen med pappersblankett som kan beställas från Polisyrkeshögskolans intagning av studerande.

För vem och på vilka villkor

Till polis (högre YH)-utbildningen kan följande personer söka som genomfört polisutbildningen och som har minst tre år av yrkeserfarenhet inom den interna säkerheten:

- personer som avlagt polis (YH)-examen

- personer som avlagt den gamla grundexamen för polis och ytterligare en högskoleexamen

- personer som avlagt grundexamen för polis.

De personer som avlagt grundexamen för polis som inte har högskoleexamen och som väljs till polis (högre YH) -utbildning, genomgår först examensinriktade fortbildning om 45 studiepoäng.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenPolisyrkeshögskolan
Servicen tillhandahålls avPolisyrkeshögskolan
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Polisyrkeshögskolan
Uppdaterad: 19.6.2019