suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Utbildning som handleder för examensutbildning (Hux)

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

I utbildningen som handleder för examensutbildning kombineras påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen, det vill säga tionde klassen, gymnasieförberedande utbildning (LUVA) och utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA). Den nya Hux-utbildningen börjar den 1 augusti 2022.

Du kan delta i Hux-utbildningen om du behöver handledande utbildning, oavsett om du har läroplikt eller inte. Utbildningen varar högst ett år. Du kan dock gå över till gymnasiet eller yrkesinriktade studier genast när du har uppnått tillräckliga färdigheter och du vet vad du vill studera. Hux hjälper dig på vägen till gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen eller yrkeslivet.

Inom Hux-utbildningen kan du

- precisera dina planer för fortsatta studier

- höja dina grundskolevitsord

- studera delar av gymnasie- och den yrkesinriktade utbildningen.

En personlig studieplan utarbetas för dig utifrån dina färdigheter och mål.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Även de medel som behövs för studierna är avgiftsfria för studerande vars läroplikt fortsätter på andra stadiet. Läroplikten fortsätter på andra stadiet om den studerande har avlagt nionde klass i grundskolan våren 2021 eller senare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med yrkesutbildning avses grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning som leder till examen. Grundläggande yrkesutbildning som leder till examen är avsedd för ungdomar och vuxna.

Vid yrkesutbildning förvärvas kompetens inte bara vid läroanstalten, utan även på arbetsplatser och i webbutbildningsmiljöer. Varje studerande studerar efter sin egen plan och sina egna inlärningsbehov. Inlärning i arbetet ges stöd till exempel med läro- och utbildningsavtal. Den studerande kan söka sig till studierna och avlägga dem flexibelt, och numera är det också möjligt att avlägga studierna på en kortare tid än tidigare. Unga och vuxna erbjuds samma utbildningstjänster. Yrkesutbildningen ger den studerande beredskap att söka sig till högskolestudier.

För ordnandet av yrkesutbildning ansvarar kommuner, samkommuner, samfund, stiftelser eller statens affärsverk som beviljats tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenFostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 20.5.2022