suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Utbildning i finska för sysselsättningstjänsternas klienter

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Helsingfors stad ordnar avgiftsfri utbildning i finska för sysselsättningstjänsternas klienter. Utbildningen gäller mestadels arbetslivsfinska.

Utbildningen ordnas av Helsingfors vuxengymnasium och vuxeninstitutet Stadin aikuisopisto. Utbildning ordnas även i verkstäder och på arbetsplatser. Du kan bli antagen till utbildningen i regel via en kartläggning av språkkunskapsnivån, handledning eller ett informationsmöte.

När du börjar i ett lönesubventionerat arbete eller en arbetsprövning vid Helsingfors stad får du en inbjudan till ett informationsmöte. Där får du mer information om arbetet vid staden och kan anmäla dig till utbildningar. Om du är klient hos sysselsättningstjänsterna för ungdomar eller vuxna och inte deltar i en arbetsprövning eller har ett lönesubventionerat arbete, kontakta din egen handledare eller tränare för närmare information.

Om du deltar i en arbetsprövning eller arbetar någon annanstans än vid Helsingfors stad och din arbetsgivare får Helsingforstillägg har du också möjlighet att delta i utbildningar som staden erbjuder.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Även de medel som behövs för studierna är avgiftsfria för studerande vars läroplikt fortsätter på andra stadiet. Läroplikten fortsätter på andra stadiet om den studerande har avlagt nionde klass i grundskolan våren 2021 eller senare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med yrkesutbildning avses grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning som leder till examen. Grundläggande yrkesutbildning som leder till examen är avsedd för ungdomar och vuxna.

Vid yrkesutbildning förvärvas kompetens inte bara vid läroanstalten, utan även på arbetsplatser och i webbutbildningsmiljöer. Varje studerande studerar efter sin egen plan och sina egna inlärningsbehov. Inlärning i arbetet ges stöd till exempel med läro- och utbildningsavtal. Den studerande kan söka sig till studierna och avlägga dem flexibelt, och numera är det också möjligt att avlägga studierna på en kortare tid än tidigare. Unga och vuxna erbjuds samma utbildningstjänster. Yrkesutbildningen ger den studerande beredskap att söka sig till högskolestudier.

För ordnandet av yrkesutbildning ansvarar kommuner, samkommuner, samfund, stiftelser eller statens affärsverk som beviljats tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenFostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 29.6.2022