suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Riksarkivet

Utbildning i arkivering och dokumenthantering

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Riksarkivet erbjuder yrkesinriktad fortutbildning i form av kurser i arkivering och dokumenthantering.

Grundkursen i dokumenthantering är främst avsedd för dem som sköter den offentliga förvaltningens arkivuppgifter som huvudsyssla. Alla som vill komma in i branschen är också välkomna på grundkursen.

Vårt kursutbud omfattar också nätkurser och temadagar, särskilt i elektronisk dokumenthantering, gallring av dokument, informationsstyrning och digital arkivering. Målet för kurserna är att ge en helhetsbild av den analoga och den digitala dokumenthanteringen och arkiveringen.

Kunderna kan dessutom beställa utbildning i arkivering och dokumenthantering anpassad för olika organisationer.

Riksarkivet har beslutat lägga ner grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion. Den som har examenstillstånd kan slutföra sin examen fram till 31.10.2022. Nya examenstillstånd beviljas inte längre.

Gör så här

Anmäl dig till våra kurser via Riksarkivets kursanmälningssystem. Skicka förfrågningar om kurser till Riksarkivets registratorskontor (kirjaamo@kansallisarkisto.fi) eller ring Riksarkivets central (0295 33 7000), som vidarebefordrar förfrågningarna till den person som sköter ärendet.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Grundkurserna och nätkurserna är avgiftsbelagda. Riksarkivet tar ut en avgift för kurserna. Kursavgiften anges i kursanmälningssystemet under respektive kurs. För beställd utbildning tar Riksarkivet ut en avgift enligt sin prislista, som finns på Riksarkivets webbplats.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRiksarkivet
Ansvarig för tjänstenRiksarkivet
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Riksarkivet
Uppdaterad: 20.1.2022