suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsministeriet

Utarbetande av en resandeanmälan

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

En utövare av inkvarteringsverksamhet ansvarar för att göra en anmälan om resanden som anländer till inkvarteringsrörelsen. Till inkvarteringsverksamhet räknas yrkesmässigt tillhandahållande av bl.a. hotell, motell, resandehem, vandrarhem, semesteranläggningar, campingplatser och fritidsbostäder. Anmälningsplikten baserar sig på lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006).

Gör så här

Förutom den resande kan också utövaren av inkvarteringsverksamhet och en resande som hör till dess personal göra resandeanmälan på basis av uppgifter som framställts tidigare. Om den resande reser tillsammans med sin make eller minderåriga barn ska alla familjemedlemmars resandeuppgifter anges i samma anmälan. Om det är frågan om en gruppresa kan ledaren för gruppresan ange alla deltagande resandes uppgifter med en gemensam resandeanmälan.

Resandeanmälan kan göras på en anmälningsmodell (länk i servicebeskrivningen) eller på egen modell där följande uppgifter framkommer:

  • resandens fullständiga namn och finska personbeteckning eller om sådan saknas födelsetid samt medborgarskap;
  • fullständigt namn och finsk personbeteckning eller om sådan saknas födelsetid för make eller maka samt minderåriga barn som följer med resanden;
  • resandens adress;
  • det land från vilket resanden anländer till Finland;
  • numret på resandens resedokument;
  • den dag resanden anlände till inkvarteringsrörelsen och den dag han eller hon lämnar inkvarteringsrörelsen, om dagen är känd.

Resanden skall med sin underskrift styrka uppgifterna om resanden i resandeanmälan. Maken eller minderåriga barn behöver inte skilt underteckna familjens gemensamma resandeanmälan. Ledaren för en gruppresa kan dock på de resandes vägnar som deltar i gruppresan underteckna en gemensam resandeanmälan.

En utövare av inkvarteringsverksamhet eller rörelsens personal skall i samband med inkvarteringen kontrollera resandens identitet genom resedokumentet eller i fråga om gruppresor identiteten för ledaren för gruppresan.

För vem och på vilka villkor

Resandeanmälan ska tas i bruk genast då affärsverksamheten påbörjas. En utövare av inkvarteringsverksamhet ska i fråga om utlänningar utan dröjsmål tillställa resandeuppgifterna till polisinrättningen inom vars verksamhetsområde verksamhetsutövarens inkvarteringsrörelse är belägen.

Den som utövar inkvarteringsverksamhet ska förvara resandeanmälningar och uppgifter om resande i ett års tid från det datum då resandeanmälan undertecknades, varpå de ska förstöras.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsministeriet
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsministeriet
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, engelska, svenska, tyska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsministeriet
Uppdaterad: 29.12.2020