suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Uppfödning av lantraser

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ersättningen för uppfödning av lantraser betalas ut i hela landet för finskt boskap, finskt lantrastår, ålandsfår och kainuunharmas-får, finsk lantrasget, finsk häst och finsk lantrashöna.

Avtal kan ingås inom anslagen i statsbudgeten.

Gör så här

Avtalet för uppfödning av lantraser kan årligen ansökas med blankett 281 i samband med den samlade stödansökan för odlare. Lämna in blanketten till behörig NTM-central.

För vem och på vilka villkor

Ersättning för uppfödning av lantraser betalas ut för djur som tillhör Finlands ursprungliga djurarter. Avtalsdjuren ska ha intyg som visar deras härstamning.

Ersättningsbeloppet baserar sig på antalet djurenheter i avtalet.

Djuren ska producera avkomma under den femåriga avtalsperioden. Om djuret dör, avlägsnas eller inte kan föröka sig ska det ersättas med ett annat djur som uppfyller avtalsvillkoren.

En ökning av antalet djur i avtalet kan årligen ansökas med pappersblankett 218 E i samband med den samlade stödansökan.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLivsmedelsverket
Andra ansvariga organisationerNärings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 30.9.2020