suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Oikeusministeriö

Ungas delaktighet i beslutsfattande

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Barn och unga har rätt att delta och påverka i ärenden som gäller unga personer. Enligt ungdomslagen har unga rätt att delta i behandlingen av ärenden som gäller ungdomsarbete och ungdomspolitik på lokal och regional nivå.

Gör så här

Det finns olika sätt och kanaler för påverkan, beroende på vad ärendet gäller. Kommuner har ungdomsfullmäktige och olika aktionsgrupper. Skolorna har elevkårer som jobbar för alla elevers bästa. Genom att delta i organisationers verksamhet kan du vara med och påverka det som du är intresserad av. På webben kan unga påverka via kanalen ungasidéer.fi.

För vem och på vilka villkor

Enligt ungdomslagen betraktas personer under 29 år som unga personer.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avOikeusministeriö
Ansvarig för tjänstenOikeusministeriö
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Oikeusministeriö
Uppdaterad: 25.5.2021