suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Undervisning i finska som andraspråk i gymnasiet

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

I gymnasiet kan du studera ämnet modersmål och litteratur enligt lärokursen finska som andraspråk och litteratur om ditt modersmål inte är finska, svenska eller samiska.

Du kan studera finska som andraspråk (S2) om du har svårt att

- tala

- läsa

- skriva

- lyssna på finska.

S2-undervisningen hjälper dig att klara av fortsatta studier och att klara dig i arbetslivet på finska.

Gör så här

Till gymnasiet söker man via gemensam ansökan.

För vem och på vilka villkor

Läraren bedömer om du ska delta i S2-undervisningen. Läraren kommer överens med dig om vilken lärokurs du ska studera.

Tjänsten är avgiftsfri.

Undervisningen är avgiftsfri. Eleven betalar läroböckerna själv.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gymnasieutbildningen är allmänbildande utbildning efter grundskolan som ger beredskap för studier på universitet och yrkeshögskolor samt för yrkesutbildning som grundar sig på gymnasiets lärokurs. Eleven kan välja gymnasiet han eller hon söker till. Gymnasierna väljer sina studeranden. Medeltalsgränserna varierar årligen och skolorna emellan.

Gymnasiets lärokurs är treårig och ska avläggas under högst fyra år om inte eleven pga. godtagbara skäl beviljas tilläggstid. Lärokursen kan också avläggas genom att delta i separata prov.

För att utexamineras från gymnasiet ska eleven avlägga minst 75 kurser. På vuxengymnasiet är minimimängden 44 kurser. Gymnasieutbildning ordnas av kommuner, samkommuner, registrerade samfund eller stiftelser som beviljats tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet för att ordna gymnasieutbildning.

Undervisning i enlighet med den nya läroplanen inleds i augusti 2021.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 2.7.2020