suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Undervisning i finska som andraspråk i gymnasiet

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

I gymnasiet kan du studera ämnet modersmål och litteratur enligt lärokursen finska som andraspråk och litteratur om ditt modersmål inte är finska, svenska eller samiska.

Du kan studera finska som andraspråk (S2) om du har svårt att

- tala

- läsa

- skriva

- lyssna på finska.

S2-undervisningen hjälper dig att klara av fortsatta studier och att klara dig i arbetslivet på finska.

För vem och på vilka villkor

Läraren bedömer om du ska delta i S2-undervisningen. Läraren kommer överens med dig om vilken lärokurs du ska studera.

Tjänsten är avgiftsfri.

Även de medel som behövs för studierna är avgiftsfria för studerande vars läroplikt fortsätter på andra stadiet. Läroplikten fortsätter på andra stadiet om den studerande har avlagt nionde klass i grundskolan våren 2021 eller senare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gymnasieutbildningen ger dig färdigheter att studera vid ett universitet eller en yrkeshögskola. Efter gymnasieutbildningen avlägger du studentexamen som ger dig allmän högskolebehörighet.

Du kan söka in till önskad läroanstalt. Utbildningsanordnaren beslutar vem som antas som studerande vid läroanstalten.

Den eftersträvade studietiden för gymnasieutbildningens lärokurs är tre år. Lärokurserna och de studier som ingår i dem mäts i studiepoäng. Lärokursen inom ramarna för gymnasieutbildningen avsedd för unga omfattar 150 studiepoäng. Studierna som ingår i lärokursen avsedd för unga har dimensionerats för heltidsstudier. Gymnasieutbildning ordnas också separat som lärokurser för vuxna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenFostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 25.5.2022