suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation: Vasa stad

Undervisning i finska eller svenska som andra språk

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst
Område: Vasa
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

I Vasa erbjuds undervisning i finska eller svenska som inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Alla elever som deltar i förberedande undervisning för den grundläggande utbildningen undervisas i finska eller svenska som andra språk.


Gör så här

Mera information om undervisningen i finska eller svenska som andra språk får du på stadens webbsidor.


För vem och på vilka villkor

Förutom invandrare är undervisningen avsedd för återinflyttare och adopterade barn som behöver stöd i att utveckla språket.

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Undervisning i finska eller svenska som andraspråk kan ges till elever med invandrarbakgrund vars kunskaper i finska eller svenska inte är i nivå med modersmålet på alla språkets delområden. Undervisningens mål och innehåll skiljer sig från modersmålsundervisningen. Förkortningen S2/R2 används ofta för undervisningen.

Målet med undervisningen i finska eller svenska som andraspråk är att stärka den studerandes flerspråkiga identitet och bygga en grund för funktionell tvåspråkighet.


Servicen tillhandahålls av: 
Vasa stad