suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Undervisning i finska eller svenska som andra språk

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

I Vasa erbjuds undervisning i finska eller svenska som inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Alla elever som deltar i förberedande undervisning för den grundläggande utbildningen undervisas i finska eller svenska som andra språk.

Gör så här

Mera information om undervisningen i finska eller svenska som andra språk får du på stadens webbsidor.

För vem och på vilka villkor

Förutom invandrare är undervisningen avsedd för återinflyttare och adopterade barn som behöver stöd i att utveckla språket.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Undervisning i finska eller svenska som andraspråk kan ges till elever med invandrarbakgrund vars kunskaper i finska eller svenska inte är i nivå med modersmålet på alla språkets delområden. Undervisningens mål och innehåll skiljer sig från modersmålsundervisningen. Förkortningen S2/R2 används ofta för undervisningen.

Målet med undervisningen i finska eller svenska som andraspråk är att stärka den studerandes flerspråkiga identitet och bygga en grund för funktionell tvåspråkighet.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenVasa stad
Servicen tillhandahålls avVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 8.1.2019