suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Undervisning i det egna modersmålet och hemspråket

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

För eleven ska erbjudas undervisning i det egna modersmålet eller hemspråket. Undervisning ordnas utifrån elevernas anmälningar.

Eleven anmäler sig till undervisningen i det egna modersmålet samtidigt som eleven anmäler sig till skolan eller till årskurs 7. Anmälningar tas emot även under andra tider. Då ska man använda en separat blankett. Blanketten kan fås från skolan eller på sektorn för fostran och utbildnings webbplats.

Det är frivilligt att söka sig till undervisning i det egna modersmålet men efter att eleven har anmält sig till gruppen ska eleven också delta i lektionerna. Schemat fås från den egna skolan. Eleven får ett separat betyg i undervisningen i det egna modersmålet.

Språkutbudet omfattar cirka 40 språk. Undervisningsgruppens storlek är minst 10 elever. För de största språkgrupperna kan undervisningen ske i den egna skolan, men oftast måste eleverna ta sig till en annan skola för denna undervisning.

För vem och på vilka villkor

Till undervisningen kan de elever i Helsingfors stads skolor eller avtalsskolor anmäla sig

- vilkas modersmål är något annat än finska eller svenska

- som hemma talar något annat språk än finska eller svenska.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande utbildningen är utbildning i enlighet med läroplanen, som stöder elevernas utveckling som människor och medlemmar i samhället samt lär ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den ger alla samma behörighet till fortsatta studier på andra stadiet.

Barn som stadigvarande bor i Finland blir läropliktiga det år de fyller sju år. Läropliktigheten upphör när de har avlagt lärokurserna i den grundläggande utbildningen eller när det har gått tio år sedan läroplikten började. Läroplikten kan förlängas på grund av en skada eller sjukdom. Vuxna kan avlägga den grundläggande utbildningens lärokurser till exempel på ett vuxengymnasium eller en folkhögskola och ett arbetarinstitut.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenFostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 25.6.2022