suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Undervisning i den egna religionen

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Eleven studerar något av följande:

- evangelisk-luthersk religion

- ortodox religion

- livsåskådningskunskap

- sin egen religion.

De elever som hör till det evangelisk-lutherska samfundet deltar alltid i undervisningen i evangelisk-luthersk religion. De elever som hör till det ortodoxa samfundet deltar i undervisningen i antingen ortodox eller evangelisk-luthersk religion. De elever som inte hör till något religiöst samfund studerar livsåskådningskunskap.

Även de elever som hör till andra religiösa samfund eller som inte hör till något religiöst samfund kan delta i undervisningen i evangelisk-luthersk religion. Vårdnadshavaren ansöker om möjlighet att delta i undervisningen i evangelisk-luthersk religion genom att fylla en blankett. Blanketten kan fås från skolan eller på sektorn för fostran och utbildnings webbplats.

Utöver evangelisk-luthersk och ortodox religion samt livsåskådningskunskap kan man också studera sin egen religion i Helsingfors stads skolor.

I skolorna ges undervisning i följande religioner:

- katolicism

- islam

- buddhism

- Krishna

Undervisning i egen religion kan ges i elevens skola, men oftast måste eleverna ta sig till en annan skola för denna undervisning.

Vårdnadshavaren ansöker om möjlighet att få undervisning i den egna religionen genom att fylla i en blankett. Blanketten kan fås från skolan eller på sektorn för fostran och utbildnings webbplats.

Religion eller livsåskådningskunskap är ett obligatoriskt läroämne i grundskolan. Undervisningen är politiskt oberoende och icke-konfessionell.

Barnets religiösa fostran är hemmets uppgift.

För vem och på vilka villkor

Vårdnadshavaren ansöker om möjlighet att få undervisning i den egna religionen genom att fylla i en blankett.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande utbildningen är utbildning i enlighet med läroplanen, som stöder elevernas utveckling som människor och medlemmar i samhället samt lär ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den ger alla samma behörighet till fortsatta studier på andra stadiet.

Barn som stadigvarande bor i Finland blir läropliktiga det år de fyller sju år. Läropliktigheten upphör när de har avlagt lärokurserna i den grundläggande utbildningen eller när det har gått tio år sedan läroplikten började. Läroplikten kan förlängas på grund av en skada eller sjukdom. Vuxna kan avlägga den grundläggande utbildningens lärokurser till exempel på ett vuxengymnasium eller en folkhögskola och ett arbetarinstitut.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenFostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 25.6.2022