suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Understödd hobby- och klubbverksamhet

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

Socialtjänstens och barnskyddets kunder kan få understöd för att möjliggöra långvarig hobbyverksamhet.

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En klient inom barnskyddet och inom annan socialservice kan få stöd för hobby- eller klubbverksamhet. Syftet med stödet är att möjliggöra långsiktig hobbyverksamhet. Man kan till exempel få stöd för klubb- eller kursavgifter eller för att skaffa redskap som är nödvändiga för hobbyn.

Även vissa föreningar och organisationer erbjuder barn och unga i mindre bemedlade familjer möjligheter till fritidsaktiviteter avgiftsfritt eller till låga kostnader. Det lönar sig att fråga områdets socialväsende eller direkt av anordnarna av hobby- och klubbverksamhet om rabatter.

Servicen tillhandahålls av

Grankulla stad

Ansvarig för tjänsten

Grankulla stad
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 20.3.2023