suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Understöd och bidrag för ungdomsföreningar och -grupper

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Ungdomsföreningar och ungdomsgrupper som verkar i kommunen kan få bidrag av kommunen och staten för att bedriva och främja ungdomsverksamhet. Kommunen har till uppgift att främja ungdomsverksamhet i kommunen.

Bidrag för ungdomsverksamheten

- Allmänt verksamhetsbidrag

- Riktade bidrag

  • fastighetsbidrag
  • utbildningsbidrag
  • bidrag för läger- och utfärds-verksamhet
  • projektbidrag
  • fastighetsskattebidrag

Bidrag kan beviljas åt föreningar, områdesorganisationer eller åt enskilda ungdomar som ordnar ungdomsverksamhet åt sibboungdomar.

Gör så här

Ansökningen söks via Sibbo kommuns Timmi-bidragsansökning

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ungdomarnas egna grupper kan ansöka om understöd av kommunens ungdomsväsen. Undersöd kan beviljas för verksamhet eller t.ex. för att ordna evenemang.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 4.9.2020