suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Understöd och bidrag för ungdomsföreningar och -grupper

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Syftet med de understöd som ungdomsföreningar och ungdomsgrupper beviljas är att stödja och främja ungas aktiviteter samt anordnandet av evenemang. Ett understöd kan vara t.ex. av engångsnatur eller riktas till föreningens hyreskostnader eller underhåll av verksamhetslokaler. Bildningsnämnden beslutar om fördelningen av de anslag som kommunen har anvisat i budgeten för att stöda lokala ungdomsföreningarnas verksamhet och annan verksamhet som ungdomarna själva ordnar.

Gör så här

Ungdomsgrupper kan ansöka om understöd från kommunens ungdomsväsende.

Understöd ska sökas med en separat blankett som man kan fylla i och skriva ut på ungdomstjänsters webbsidor. Understödsansökningarna ska skickas till stadens registratur. Understöd kan ansökas året runt. Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in.

För vem och på vilka villkor

Villkoren och kriterierna är understödsspecifika.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ungdomarnas egna grupper kan ansöka om understöd av kommunens ungdomsväsen. Understöd kan beviljas för gruppens verksamhet eller till exempel för ordnandet av evenemang.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 8.10.2021