suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Understöd och bidrag för ungdomsföreningar och -grupper

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Karleby stad
Område: Karleby
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska, engelska

Syftet med de understöd som ungdomsföreningar och ungdomsgrupper beviljas är att stödja och främja ungas aktiviteter samt anordnandet av evenemang. Ett understöd kan vara t.ex. av engångsnatur eller riktas till föreningens hyreskostnader eller underhåll av verksamhetslokaler. Bildningsnämnden beslutar om fördelningen av de anslag som kommunen har anvisat i budgeten för att stöda lokala ungdomsföreningarnas verksamhet och annan verksamhet som ungdomarna själva ordnar.


Gör så här

Understöd ska sökas med en separat blankett som man kan fylla i och skriva ut på ungdomstjänsters webbsidor. Understödsansökningarna ska skickas till stadens registratur. Understöd kan ansökas året runt. Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in.


För vem och på vilka villkor

Villkoren och kriterierna är understödsspecifika.

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ungdomarnas egna grupper kan ansöka om understöd av kommunens ungdomsväsen. Undersöd kan beviljas för verksamhet eller t.ex. för att ordna evenemang.


Servicen tillhandahålls av: 
Karleby stad