suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Understöd och bidrag för kulturrelaterad medborgarverksamhet

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Sibbo kommun
Område: Sibbo
Tjänsten erbjuds på: finska

Föreningar, stiftelser, inrättningar och andra organisationer som verkar i kommunen kan få bidrag av kommunen och staten för att bedriva och främja kulturverksamhet. Kommunen har till uppgift att främja kulturverksamhet i kommunen.


För vem och på vilka villkor

Bidrag beviljas både för regelbunden verksamhet och arrangerandet av evenemang.

Allmännyttiga föreningar som är registrerade i Sibbo kan ansöka om fastighetsskattebidrag för fastigheter som de underhåller och äger. Bidrag för enskilda personer, föreningar, organisationer och grupper för kultur-, motions- och ungdomsverksamhet.

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Föreningar, stiftelser, anstalter, enskilda medborgare och andra samfund som har verksamhet i kommunen kan få bidrag av kommunen och staten för utövande och främjande av kulturverksamhet. Kommunens uppgift är att stöda kulturell verksamhet i kommunen.

Kommunerna kan understöda teater-, dans- och cirkusverksamhet samt musei- och musikverksamhet på olika sätt.

Lag om kommunernas kulturverksamhet


Servicen tillhandahålls av: 
Sibbo kommun